Společnost Franze Kafky

Společnost Franze Kafky

SPOLEČNOST FRANZE KAFKY nabízí kulturně vzdělávací pořad pro skupiny studentů, zahraničních turistů i českých zájemců o život a dílo světově proslulého spisovatele Franze Kafky. Pořad obsahuje seznámení se s činností Společnosti Franze Kafky a prohlídka repliky Kafkovy knihovny, která je uložena ve společenském sále SFK. Dále výklad o Kafkově životě a dílu a prohlídka venkovní autobiografické výstavy o Franzi Kafkovi. Poté následuje procházka po Starém Městě pražském a Josefově. Výklad je zajištěn v několika jazycích.

Dále Společnost nabízí pronájem svého společenského sálu pro pořádání různých kulturních setkání, konferencí a workshopů. Více na tel.: 224 227 452

www.franzkafka-soc.cz