Fórum 50%

Fórum 50%

Fórum 50 %, o.s. navázalo spolupráci se společností Active Travel u příležitosti konání mezinárodní konference v září tohoto roku. Se zajištěním konference i vstřícným přístupem ze strany Active Travel jsme byli maximálně spokojeni, proto využíváme jejich služeb i nadále, zejména při pořádání akcí pro naše VIP klienty a klientky.

Marcela Adamusová, projektová koordinátorka Fórum 50%